Органикалык эмес химиядан маселелер жана көнүгүүлөр

Автор: И.Э. Эргешов, Т.А. Абдулазизов, М.А. Шайимкулова, Б.О. Мурзабаев

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2007, - 120 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-18 10:43:13

Бул окуу куралында органикалык эмес химия боюнча маселелер жана көнүгүүлөр каралган. Ар бир группанын элементтерине тиешелүү маселелер жана химиялык реакциялардын теңдемелери жазылган. Бул окуу куралы жогорку окуу жайлардын химия, биология адистиктери боюнча билим алып жаткан студенттерге жана химияга кызыккан окурмандар үчүн багытталат.

Жаңы китептер