Алгебра боюнча маалымдама 7-класс

Автор: Маданбек Султанбаев

Бөлүм: Математика, Логика

Басылган жылы: Бишкек, 2017, - 150 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-19 17:10:04

Бул китеп мектеп окуучуларына, студенттерге жана жаш математика мугалимдерине "Алгебра" боюнча өз алдынча билимин өркүндөтүү үчүн колдонмо катары арналат. Китепте ар түрдүү татаалдыктагы маселе-мисалдар чыгарылыштары менен берилген. Бул, окуучулардын өз алдынча билимин өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт.

Жаңы китептер