Телевидениеде жарык көргөн интервьюлар жыйындысы

Автор: Самиев Маматибраим

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Ош, 2017, 128 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-22 18:11:31

Бул жыйнакта Ош облустук ИИМнин отставкадагы полковниги, мамлекеттик кызматтын I класстагы кеңешчиси, коомдук ишмер, Манас изилдөөчү Самиев Маматибраимдин жана анын уулу Мирбектин, кызы Назгүлдүн 2002-жылдан тартып 2017-жылга чейинки аралыкта телекөрсөтүүлөргө берилген кээ бир интервьюлары, өмүр таржымалына байланышкан айрым учурлар жана кыргыз элинин тарыхы болгон айкөл атабыз Манасты изилдөө жаатында жүргүзгөн ишмердүүлүгү камтылган.
Китеп окурмандардын кеёири чөйрөсүнө, өзгөчө жаштарга сунушталат.

Жаңы китептер