Дем алуунун үстүндө иштөө

Автор: Турганбүбү Бообекова

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 192 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 13:31:06

Берилген окуу куралы «Сахна кеби жана көркөм окуу» курсунун «дем алуу» бөлүгү боюнча практикалык ыкмалардан маалымат берүү максатындагы алгачкы аракет болуп саналат. Окуу куралында - орфоэпия, дикция, үн сыяктуу «Сахна кеби жана көркөм окуу» курсунун системалык каражаттарынын эң негизги таяныч базасы болгон «дем алуу» бөлүгүн өзүнчө алыпкароо мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.
Дем алуу аппараттарынын анатомияы менен физиологиясынын иштөө өзгөчөлүктөрүн таанып-билүүгө жардам бере турган, кыргыз фольклорунун дээрлик бардык жанрларына катар машыгуу көнүгүүлөрдү ичине камтыйт.
Окуу курал - кыргыз тилдүү театралдык орто жана жогорку окуу жайларынын окутуучуларынын, студенттеринин, радио, телекөрсөтүү кызматкерлеринин «туура дем алуу» маданиятына ээ болуулары үчүн, практикалык колдонмо катары сунушталат.

Жаңы китептер