Россия

Автор: А. Орорзова. Которгон Н.Жусупова

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: «Кутаалам», 2017, - 48 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-12 09:32:19

Россия аянты боюнча дүйнөдөгү эң чоң өлкө. Россия дүйнөнүн эки бөлүгүндө - Европада жана Азияда жайгашкан. Өлкө өзүнүн кучак жеткис мейкиндиктери менен гана даңкталбастан, бай тарыхы, кызыктуу маданияты менен да атактуу. Россияда 180ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашашат. Россия - улуу жазуучулардын, композиторлордун, сүрөтчүлөрдүн жана музыканттардын мекени. Ал ошондой эле космостун белгисиз болгон дүйнөсүнө алгачкылардан болуп жол салышкан улуу окумуштуулардын дагы өлкөсү.

Жаңы китептер