Кыргыз элинин психологиялык ойлорунун өнүгүүсү

Автор: Э.С. Орозалиев, Н.К. Мусаева, А.И. Тентигенова

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 176 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 09:22:27

Бул окуу куралда кыргыз элинин тарыхында психологиялык ойлордун пайда болуу өзгөчөлүктөрү, психологиялык терең мааниси бар маданий мурастардын орду, кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында психологиялык мааниси кеңири чагылдырылды. Ошондой эле бул эмгек Кыргызстанда илимий психологиянын калыптануу өзгөчөлүктөрүн, өнүгүү тенденцияларын жана психология чөйрөсүндөгү көйгөйлүү маселелерди талдоону камтыйт.

Жаңы китептер