Насыйкат

Автор: Г.К. Абдалиева, Н.К. Рысмендеева

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Бишкек «Полиграф-бумресурсы», 2017, - 108 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-21 11:50:53

Мектепке чейинки курактагы бөбөктөрдүн дүйнө таанымын калыптандырууда кыргыз элинин маданий мурастарынын, көөнөрбөс рухий дөөлөттөрүнүн үлгүлөрү менен тааныштыруу - бул басылманын негизги максаты.

Жаңы китептер