Жогорку окуу жайларда өтүлүүчү олимпиадалык тестери жыйнагы

Автор: Ж.О. Толубаев, Р.М. Абдуллаев

Бөлүм: Студенттик бет

Басылган жылы: Бишкек, 2013, – 180 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-06 17:33:07

Бул жыйнак негизинен студенттердин билимин баалоо, аларды өз алдынча иштөөгө машыктыруу жана алардын билим сапатын жогорулатуу максатында даярдалды.
Жыйнак жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана студенттери үчүн пайдаланууга окуу-усулдук колдонмо катарында сунуш кылынат.

Жаңы китептер