Инженердик графика

Автор: А .А. Жусупов, А. Ч. Садыков

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош, 2017, 204 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-21 14:24:57

Бул окуу куралында Инженердик графика курсунун «Курулуш чиймелери» бөлүгүнүн негизги түшүнүктөрү жана эрежелери берилген. Окуу куралынын мааниси, түзүлүшү жана усулу боюнча мамлекеттик билим берүүнүн стандартынын кесипкөй жогорку билим берүүнүн «Курулуш» багытында студенттерди даярдоодо Инженердик графика окуу сабагынын талабына толугу менен жооп берет. Окуу куралы буга чейин окулуп келген адабияттарды мамлекеттик (кыргыз) тилинде толуктоо менен «Курулуш» багытында (адистигинде) окуган баардык студенттер үчүн Инженердик графикадан практикалык сабакка пайдаланууга сунушталат.

Жаңы китептер