Кыргыз тили боюнча жат жазуулар

Автор: К. Акматов, Э. Шадыева

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек, 2016 – 76 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 15:58:09

Колдонмодо жат жазуу жаздыруу боюнча методикалык сунуштар берилди. Стилистикалык жат жазуу жаздыруу тууралуу көрсөтмө берилип, жат жазуу үчүн тексттердин топтомдору сунушталды.
Китеп жогорку окуу жайынын филология багытында окуган студенттерге, орто мектептин мугалимдерине арналат.

Жаңы китептер