Өз алдынча жүргүзүлүүчү химиялык тажрыйбалар

Автор: Г. Турдубаева

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2011, - 84 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-20 12:43:49

Бул окуу методикалык колдонмо жалпы билим берүү мекемелериндеги окуучулардын өз алдына химиялык эксперимент боюнча билимдерин жогорулатууга, ошондой эле практикалык иштерди өткөрүүдө мугалимдерге жардам берет.Үй шартындагы химиялык тажрыйбаларды өткөрүүдө химия окуу китебин толуктаган окуу куралы катары сунушталат.

Жаңы китептер