Экология предмети боюнча окуу-усулдук колдонмо

Автор: Н.А. Нарбаева

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2014, - 138 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-24 13:08:01

Окуу-усулдук колдонмо студенттердин өз алдынча иштөөсүнө, практикалык-семинардык сабакка даярдануусуна, гармониялуу интеллектуалдуу инсанды тарбиялоого, студенттерди негизги экологиялык илимий теориялар менен тааныштыруу аркылуу илимий дүйнө таанымын калыптандырууга багытталган.
Экология окуу дисциплинасынын практикалык-семинардык колдонмосу 12 ири теманы камтыган окуу-тематикалык пландын, экологиялык терминдердин, студенттердин өз алдынча иштеринин темасын жана экзамен үчүн суроолорду, модулдук суроолорду, даярдоонун деңгээлине болгон талаптарды, негизги жана кошумча адабияттардын тизмесин камтыйт.

Жаңы китептер