Кыргыз тили боюнча талдоонун түрлөрү

Автор: Абдиманап Жалилов

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2002, - 120 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-24 16:50:23

Бул китепте V-XI класстарда кыргыз тилин окутууда колдонулуп жүргөн фонетикалык, орфографиялык,лексикалык сөздүн составы жана сөз жасамдык, морфологиялык,синтаксистик, пунктуациялык талдоолордун мазмуну, ырааттуу системасы, үлгүлөрү, талдоого кыйынчылык туудура турган учурларга түшүндүрмөлөр жана өз алдынча машыгуу үчүн көнүгүүлөр камтылган.

Жаңы китептер