Кыргыз тили (Баштоочу тайпалар учун)

Автор: А. Орозбаева, Н. Караева

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2009, 150 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-05 11:28:43

«Кыргыз тили» деп аталган окуу китеби жогорку окуу жайларынын баштоочу тайпаларынын студенттерине арналган.
Окуу китебинде грамматикалык жана лексикалык материалдар, көнүгүүлөр, тапшырмалар, макал-лакаптар, ж.б. берилген. Окуу китеби программа боюнча 70 саатка ылайыкташтырылган.

Жаңы китептер