Орто мектепте химияны окутууда маселе жана көнүгүү чыгартуунун ыкмалары 8-11 - класс

Автор: С. М. Молдогазиева

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Бишкек: «Инсанат», 2012. - 240 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-09-11 08:49:25

Мектептин химия мугалимдери жана студенттер үчүн окуу куралы.

Жаңы китептер