Кызыктуу кыргыз тили

Автор: Т. Жороев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2005, - 88 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-06 16:35:48

Кыргыз тили сабагында жана класстан тышкаркы иштерде окуучулардын билимин өрчүтүүдө кроссворд, чайнворд, лабиринт, криптограмма, баш катырма, сөздүк оюндарды колдонуу жакшы натыйжа берет. Бул багытта колуңуздардагы эмгек алгачкылардан.

Жаңы китептер