Химиядан маселе чыгаруунун жолдору

Автор: Т.А. Абдулазизов, М.А. Шайимкулова, Ч.Г. Тешебаев

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2005, - 54 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-16 11:33:21

Бул колдонмодо ар бир бөөлүмгө тиешелүү маселелердин бир канча жолдору көрсөтүлгөн. Тиешелүү бөлүмдө жөнөкөй маселелерден башталып татаал маселелер менен аяктаган. Ар бир маселенин жообу көрсөтүлгөн.
Бул колдонмо жогорку окуу жайларынын химия, биология адистиктери боюнча билим алып жаткан студенттерге, химия предмети тереңдетилип окутулган класстардын окуучуларына, мектеп мугалимдерине жана химияга кызыккан окурмандар үчүн багытталган.

Жаңы китептер