Өсүмдүктөр дүйнөсүнө саякат

Автор: А.Г. Головка

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Фрунзе, 1975, - 72 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-19 12:45:24

Бул китепте өсүмдүктөр жөнүндөгү чакан аңгемелер баяндалат. Окуучулар Кыргызстандын шарттарында өскөн өсүмдүктөрдүн тарыхы менен алардын кандай жерде өсөрү жана кантип өрчүп-көбөйөрү менен таанышышат, өзгөчөлүктөрүн билишет.

Жаңы китептер