Полимерлердин лабораторияда синтезделиши жана стереохимиянын негиздери

Автор: Т.Ж. Жапаров, Ө.Т. Жапаров

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2014, - 180 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 15:35:06

Жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн даярдалган бул китеп университеттердин химия, биология, экология, медицина жана техгология багытындагы адистиктердин программасына ылайык түзүлгөн. Автордун кыргыз тилинде жазылган 12 басма табактан турагн «Полимерлердин лабораторияда синтезделиши жана стереохимиянын негиздери» деген окуу китеби бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн өтө муктаж болгон китептерден болуп саналат.

Жаңы китептер