Органикалык эмес химиядан практикум

Автор: Ж. Эргешбаев, И. Эргешов, Т. Мамытов

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2008, - 177 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 08:24:39

Практикум үч бөлүмдөн : жалпы химия курсу боюнча химиялык лабораторияда иштөө эрежелери, органикалык эмес химиянын физико-химиялык негиздери, элементтердин химиясы берилген.
Окуу куралы 28 баптан, 177 беттен туруп, 400гө жакын лабораториялык-практикалык иштерди камтыйт. Практикум жалпы жана органикалык эмес химия боюнча элементтердин мезгилдик системасынын жана студенттердин химиялык эксперименттерди жүргүзүү ыкмаларын тыкандык менен үйрөнүүлөрүнө багытталган.

Жаңы китептер