Кыргызстандын суу өсүмдүктөр дүйнөсү

Автор: Каримова Бурул

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Бишкек «Айат», 2014, - 200 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 09:47:59

Бул китеп Кыргызстандын жалпы суу өсүмдүктөрүнүн флорасы, таркалуу закон ченемдүүлүктөрү, өнүгүү тарыхы жана алардын эл чарбачылыгында колдонулушу жөнүндөгү маалыматтарды камтыган биринчи эмгек.
Ошондуктан Кыргызстандын жогорку жана орто окуу жайларынын биология, биотехнология, экология, химия, педагогика, агрономия, зоотехния факультеттеринин студенттерине жана айлана-чөйрөнү коргоо жаатында эмгектенген адистерге жана жалпы суу тиричилигине кызыккан окурмандарга арналат.

Жаңы китептер