Курт - кумурскаларды аныктагыч

Автор: Б. Токторалиев, А. Кенжебаев

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2007, - 184 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 11:00:43

Бул окуу куралынын биринчи бөлүмүндө курт-кумурскалардын морфологиясы, анатомиясы жана биологиясы боюнча маалыматтар баяндалды. Ал эми экинчи бөлүмүндө курт-кумурскаларды аныктоонун усулдары жана аныктагычтар берилди.
Окуу куралы Кыргыз Республикасындагы ЖОЖ дордун биология, агрономия, токой чарбачылыгы жана экология адистигинде билим алып жатышкан студенттерге, өсүмдүктөрдү коргоо боюнча адистерге арналып түзүлдү.

Жаңы китептер