Мамлекеттик тилдеги иш кагаздарынын негиздери

Автор: М.Ж. Кошуева

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек: «Avrasya press», 2013, - 264 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 11:22:12

Окуу куралында турмуш-тиричиликте жана коомдук ишмердикте кеңири колдонулуучу иш кагаздарынын мүнөздүү белгилери көрсөтүлдү. Аларды үйрөнүү үчүн көнүгүүлөрдүн түрлөрү берилди жана сынчыл ойломдун технологиялары кеңири сунуш кылынды.

Жаңы китептер