Химиялык элементтерге кыскача баян

Автор: Б. Мурзубраимов, Г. Турдубаева, Д. Сатывалдиев, А. Сүйүнбекова

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2003, - 128 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-24 13:21:43

Колуңуздардагы химиялык элементтерге кыскача баянда 109 химиялык элемент боюнча жалпы маалыматтар берилген. Окуу-усулдук колдонмо катары кыргыз тилинде жазылган бул кыскача баян студенттерге, аспиранттарга, окутуучуларга жана жалпы эле химияга кызыккандарга арналуу менен химиялык элементтер боюнча билимди жогорулатуу, аны терең өздөштүрүү максатын көздөйт.

Жаңы китептер