Кыргыз тили адабияты мугалимине жүз кеңеш

Автор: С.К. Рысбаев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек, 2014, - 236 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-26 13:07:22

Китепте кыргыз тили жана адабияты боюнча окутуучуларга жана мектеп мугалимдерине жардам иретинде илимий-методикалык жана жалпы педагогикалык багыттагы талаптар, андан соң күндөлүк практикада эске алууга тийиш болгон предметтик-методикалык негизги компетенциялар, үлгү болуучу көрсөтмөлөр, тарбиялык сабактардын иштелмелери камтылган.
Китеп жалпы эле кыргыз тили жана адабияты боюнча кесиптенген мугалимдерге, методисттерге, мектептин окуу бөлүмдөрүнүн башчыларына, айрыкча жаш мугалимдерге жардам тери шексиз.

Жаңы китептер