Атооч сөз түркүмүнүн Ч,Айтматовдун чыгармаларындагы стилистикалык өзгөчөлүктөрү

Автор: К.Ж. Нармырзаева

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2012, - 168 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-26 13:15:28

Жаңы китептер