Биохимия

Автор: Т.Т. Жумабаева

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2014, - 272 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-26 13:28:03

Окуу куралы жогорку окуу жайларынын медицина, биология, химия, ветеринария, экология адистиктеринде окуган студенттерге, магистрант жана аспиранттарга сунушталат. Андан окутуучулар да пайдаланууга болот. Китепте окуу программасына ылайык ачкыч сөздөргө, терминдерге кеңири түшүнүк, иллюстративдүү материалдар берилип, студенттердин өз алдынча билимин өркүндөтүү үчүн пайдаланууга ылайыкташтырылган маалыматнаама. Окуу куралы мезгил талабына ылайык кыргыз тилинде түзүлдү.

Жаңы китептер