Эл залкарын унутпайт

Автор: Н. Мырзабаева

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Ош, 2013, - 132 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-01 10:58:23

Бул китепчеге улуу инсандын өмүр жолу, ишмердүүлүктөрү өкүнүчтүү өмүрү, кыска бирок нуска жашоосундагы эли үчүн иштеген ак эмгектери, алган сыйлыктары, бул киши тууралуу жазылган ар кандай эскерүүлөр, досторунун жердештеринин эскерүүлөрү. Ал улуу инсанга арналган ырлар камтылып, жалпы окурман журтка сунушталат.

Жаңы китептер