Лексикалык диалектизмдер изилдениши жана стилдик өзгөчөлүктөрү

Автор: И.М. Жороев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2014, - 75 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 15:56:20

Китепте биринчи жолу лексикалык диалектизмдердин изилдениш тарыхы, териялык маселелери жалпылаштырылып, лексикалык диалектизмдердин табияты, түрлөрү, стилдик өзгөчөлүктөрү иликтөөгө алынат. Диалектизмдик фактылар түштүк батыш диалектинин өкүлдөрү М.Гапаров, К.Сабыров, М.Үсөнов, Н.Сайдуллаев, Э.Эрматовдордун чыгармаларынан алынат.
Эмгек жогорку окуу жайлардын суденттерине, аспиранттарга, кыргыз тилчи жана адабиятчы мугалимдерге арналат.

Жаңы китептер