Башканы коюп, Манасты айт!

Автор: М. Колдошев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2015, - 144 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 16:32:16

Сунушталган китеп кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине, Манас таануу сабагын окуткан окутуучуларга, класс жетекчилерге, тарбиячыларга, алардын класстык тарбиялык сааттарга даярдануу жана уюштуруу учурунда, класстан жана мектептен тышкаркы таалим- тарбиялык иштерди уюштурууда кошумча окуу материалы катары пайдалануу үчүн, ошондой эле Манас темасына кызыккан окурман журтунун кеңири чөйрөсүнө арналат.

Жаңы китептер