Жарандык коргонуунун негиздери

Автор: Ы.А. Перханова

Бөлүм: Медицина, Анатомия

Басылган жылы: Ош, 2015, - 197 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-02 07:44:12

Окуу куралында жаратылыш жана техногендик кырсык-тардын жаралуу механизми жана факторлору, алардын алдын алуу жана жоюу, билим берүү мекемелеринде жана ишкана-ларда коопсуз жүрүм-турум эрежелери, жабыр тарткандарга биринчи медициналык жардам көргөзүү принциптери каралган.
Жогорку окуу жайынын педагогикалык, гуманитардык багытта окуган студенттери жана колледждердин окуучулары, жалпы билим берүүчү мекемелердин «Жашоо-тиричилик коопсуздугунун негиздери» аттуу мектеп курсу боюнча окутуучулары үчүн арналган. Ошондой эле бул курал медициналык багытта окуган студентерге болочок дарыгерлер катары жарандык коргонуунун медициналык кызматын уюштурууда пайдалуу болот деген ойдобуз.

Жаңы китептер