Тил жана аны изилдөөчү илим

Автор: И.М. Жороев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2014, - 164 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-08 18:06:50

Окуу китеби ЖОЖдордун филология адистиктеринде окутулуучу «Тил илимине киришүү» курсу боюнча негизги окуу куралы. КРдин ББИМнин 2003-жылы бекитилген мамлекеттик стандарттын жана программалардын талаптарына ылайык жазылып, жалпы тил илимндеги негизги маселелерди камтып, студенттер, аспиранттар жана мугалимдер үчүн арналып жазылды.

Жаңы китептер