Тил илимине киришүү

Автор: И.М. Жороев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2014, - 161 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-08 18:51:56

Китеп КРдин ББИМнин 2003-жылы бекитилген мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык жазылды. Алгач предмет боюнча жумушчу программа (силлабус) жана ага колган талаптар, адамзат баласынын тили жана анын келип чыгышы, табияты, кызматы, тилдердин классификацияланышы, тилдин белги, система жана структура катары каралышы, тилдик бирдиктер жана аны окутуп-үйрөтүүчү тил илиминин фонетика, лексикология, морфология, синтаксис ж.б. бөлүмдөрү боюнча жалпы тил илимнин негизги маселелери тууралуу маалыматтарды камтыйт.
Китепте алгач «Тил илимине киришүү» курсу боюнча жумушчу программа (силлабус) берилди. Эмгек жогорку окуу жайлардын филология адистиктеринин суденттери, аспиранттары жана окутуучулар үчүн окуу куралы боло алат.

Жаңы китептер