Алынбоочу протездер жана аларды даярдоо технологиясы

Автор: Ы.А.Алдашукуров, Ш.Т. Беркмаматов, Т.Б.Журабаев

Бөлүм: Медицина, Анатомия

Басылган жылы: Ош, 2012, - 76 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-01-09 11:34:05

Окуу китеби Кыргыз респубуликасынын өкмөт үйүнүн алдындагы тил мыйзамына ылайык, мамлекеттик билим берүү стандарттын талабына ылайык, «Алынбоочу протездер» предмети боюнча орто окуу жайлар үчүн чыгарылган типтуү программага дал келет.
Окуу китеп тиш жасалуучу лабораторияда иштеген тиш техниктердин аткара турган жумуштары жөнүндө жазылган. Мындан сырткары лабораторияда тиш жасоочу аппараттар жана инструменттер менен иштөөнүн тартиптери да кеңири берилген.

Жаңы китептер