Кыргыз жана өзбек тилдериндеги имитативдердин фоносемантикасы

Автор: Н.О. Турганбаев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2013, – 88 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-07 18:47:55

Бул окуу куралында кыргыз жана өзбек тилдериндеги тууранды сөздөрдүн фонетикалык, лексикалык грамматикалык системасындагы окшош жана айырмалуу жактары кеңири талдоого алынат.
Эмгек жогорку, орто окуу жайларынын студенттерине, мектеп окуучуларына, тилчи мугалимдерге жана жалпы эле тил илимине кызыккан окурмандарга араналат.

Жаңы китептер