Химия боюнча маселелер жана көнүгүүлөр жыйнагы 8-11

Автор: Я.Л. Гольдфарб, Ю.В. Ходаков, Ю.Б. Доднов

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Фрунзе, 1989, - 224 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-21 09:05:33

Жаңы китептер