Техникалык өсүмдүктөр жана аларды кыргызстанда өстүрүүнүн алдыңкы ыкмалары

Автор: Н. Ибраимов

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Бишкек, 1994, - 212 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-21 09:16:03

Бул окуу куралында Кыргыз Республикасында жана КМШда өстүрүлүүчү негизги техникалык өсүмдүктөрдүн эл чарбасындагы мааниси, морфологиялык, биологиялык өзгөчөлүктөрү жана аларды шартка жараша өстүрүү ыкмалары көрсөтүлгөн.
Окуу куралы жогорку окуу жайларынын, техникалык колледждердин агрономиялык факультеттеринин студенттерине жана айыл чарба адистерине арналат.

Жаңы китептер