Адабий окуу 2

Автор: Б.А. Абдухамидова, С.К. Рысбаев, К. Ибраимова

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Бишкек, 2016, - 180 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-22 12:33:42

Бул окуу китебинен кыргыз акын-жазуучуларынын жана дүйнөлүк классиктердин балдарга арналган айрым чыгармалары орун алды. Чыгармалардын аягында балдарга түшүнүктүү болсун үчүн окулган тексттер боюнча ар түрдүү суроолор коштолуп, балдардын ой-пикирлери билдирилет.

Жаңы китептер