Фергана хандарынын тарыхы

Автор: Зиябидин Максым

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: Бишкек «Турар», 2007, - 275 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-22 13:23:47

Китепке Абдырахманбектен (Шерали хандын чоң атасы) тартып, Полот ханга (Исхакбекке) чейинки Кокон ордосун бийлегендердин жана ошол мезгил аралыгында болуп өткөн окуялардын тарыхы камтылган. Бул Кокон хандыгы туурасындагы кеңири жана толук жазылган бирден бир тарыхый материал болуп саналат. Магзунинин китебинен Жусуп миң башы, Абдырахманбек (Сарымсакбек), Мухаммат Назарбек, Мусулманкул, Алымкул аталык, Алымбек датка, Көруулу жана башка баатырлардын, Макларайым, Малика-и Шахбун (Жаркынайым), Төрөайым (Айжан айым) жана башка айымдардын, Абдираим Баз Афанди сыяктуу акылман адамдардын бейнелери менен таанышса болот.

Жаңы китептер