Нурбилим

Автор: Ж. Дүйшөналиева, Б. Кубаталиева

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Бишкек «Кутаалам», 2012, 280 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-26 14:41:12

Бул китеп башталгыч (1-4) класстардын окуучуларына класстан тышкаркы окуу материалы катары сунушталат.
Китепте кыргыздын элдик оозеки чыгармалары, акын-жазуучулардын аңгемелери, ырлары берилди. Боордош элдердин чыгармаларынан да тандалып алынды.
Китепте мезгилдерге, майрам күндөрүнө карата тексттер бөлүштүрүлдү. Бул китептеги чыгармалар окуучулардын сөз байлыгын өстүрүп, адабий чыгармаларга болгон кызыгуусун арттырат. Чыгармалардын мазмунун түшүнүү менен патриоттуулукка, адептүүлүккө, максаттуу иштерди жасоого, аларды турмушта колдоно билүүгө тарбияланышат.

Жаңы китептер