Татаалдашкан сүйлөмдөрдүн сементика-грамматикалык түзүлүшү

Автор: Т. Нуруев

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2007, 208 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-26 08:27:42

Китепте кыргыз тилиндеги татаалдашкан сүйлөмдөр структура-семантикалык жактан анализге алынып, алардын башка синтаксистик категориялар менен катышы берилген. Татаалдашкан сүйлөмдөр ич ара типтештирилет жана сүйлөмдү татаалдаштыруучу компоненттердин грамматикалык түзүлүшү кеңири териштирүүгө алынат.

Жаңы китептер