Органикалык эмес химия

Автор: Т.А. Абдулазизов, И.Э. Эргешов, М.А. Шайимкулова

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Ош, 2011, - 376 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-26 09:37:32

Бул окуу китебинде s жана p элементтеринин физикалык, химиялык касиеттери, өнөр жайда жана лабораториялык шартта алуу ыкмалары, ачылыш тарыхы ж.б.у.с. маселелер каралган. Бул окуу китеби жогорку окуу жайларынын химия, биология адистиктери боюнча жана орто окуу жайларында билим алып жаткан студенттерге, окутуучуларга жана жалпы химияга кызыккан окурмандарга арналат.

Жаңы китептер