Өсүмдүктөрдүн физиологиясы

Автор: М. Дербишева

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Бишкек «Бийиктик», 2009, - 348 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-02-27 08:52:12

Окуу китеп Кыргыз Республикасында кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандартына ылайык жогорку окуу жайларында окутулуучу өсүмдүктөрдүн физиологиясынын программасынын негизинде жазылды.
Биология жана агрономия адистиктеринин студенттери, магистранттар, мектептердин мугалимдери жана окуучулар пайдалана алышат.

Жаңы китептер