Тамга сандык,сөз куржун

Автор: Ысмайыл Кадыров

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: Бишкек, 2014, - 104 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-03 09:20:01

Ы.Кадыровдун бул китеби бала бакчалардын балдарына арналган. Балдар тамганы ошол үйрөнүүчү тамга менен башталган ырлардын жардамы менен тез үйрөнө алышат. Андан ары сөз оюндардын жардамы менен шар окуганга үйрөнүп кетишине өбөлгө тузүлөт. Китеп тарбиячылар үчүн керектүү окуу куралы болуп бере алат деген ойдобуз. Китепти башталгыч класстардын окуучулары жана мугалимдери да пайдаланса болот.

Жаңы китептер