Байыркы Греция

Автор: А. Орозова. Которгон Р. Бектурова

Бөлүм: Тарых жана коомдук илимдер

Басылган жылы: «Кутаалам», 2017, - 48 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-17 08:25:51

Бул китеп окурмандарга Байыркы Грециянын тарыхый жолу жөнүндө, ага грек уруулары кандайча отурукташкандыгы ал жерде шаар-мамлекеттер - полистер кандайча пайда болгондугу, анын жарандары кандайча жашагандыгы тууралуу айтып берет. Силер байыркы гректердин адеп-ахлактары жана каада-салттары жөнүндө, алардын согуштары жана тынч мезгилдеги иштери тууралуу бизди азыркыга чейин таң калтырып келе жаткан алардын даанышмандыгынын эң сонун жараткандары жөнүндө билесиңер.

Жаңы китептер