Суу астындагы дүйнө

Автор: Т. Джапаров. Которгон Р. Бектурова

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: «Кутаалам», 2017, - 48 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-17 08:53:52

Бул китеп жаш окурмандарды деңиздердин жана океандардын таң калыштуу дүйнөсү менен тааныштырат. Тереңдиктин бул дүйнөсүндө - суу астындагы дүйнөдө ар кандай биологиялык түрлөр - балыктардын зор тобу, деңиз жырткычтары жана башка көптөгөн жаныбарлар жашайт жана көбөйөт. Окурман өзү үчүн алардын жашоосунун бардык сырларын ачат.

Жаңы китептер