Күн дүйнө - Солнышко

Автор: К. Жунушев

Бөлүм: Педагогика, Психология

Басылган жылы: «Кутаалам», 2016, - 88 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-17 10:02:40

Акындын бул китеби мурда, кийин жазылган ыр-жомоктору орус тилинде которулуп, кыргызча тексттери коштолуп кенже жана өспүрүм балдарга арналган. Кичинекей окурмандардын күлкүлүү кыял-жоруктары, жаратылыш кубулуштары, өсүмдүк, жан-жаныбар дүйнөсү баланын өз тили, түшүнүк-ой жүгүртүүсүндө көркөм сүрөттөлүп, алардын аң-сезим, дүйнө таанымын өстүрүүгө өбөлгө түзөт.
Китеп кыргыз-орус окурмандарына тарбия берүүчү, тил үйрөтүүчү жана студент, педагокторго керектүү кызмат өтөйт.

Жаңы китептер