Бул энциклопедияны окуп жатып, силер дүйнөнүн бардык жерине саякат жасайсыңар, ошондой эле ар кайсы архитектуралык жана маданий өзгөчөлүктөрүн билесиңер."> Аалам кереметтери - okuma.kg
Аалам кереметтери

Автор: А. Орозова. Которгон А. Орозакунов

Бөлүм: География, Зоология

Басылган жылы: «Кутаалам», 2017, - 48 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-17 10:15:33

Байыртадан эле адамдар фантастикалык курулмаларга суктанып келген, аларды "аалам кереметтери" деп аташкан. Аалам кереметтеринин биринчи тизмеси биздин заманга чейинки II кылымда эле гректер тарабынан түзүлгөн. Бул тизме андан ары дагы көбөйүп, өзгөрүп турган. Өтө маанилүү курулмалар адамзаттын акыл-эсинин күчүн, элдердин кол чеберчилигин жана зор эмгектерин даңазалаган. Көптөгөн маданий эстеликтер коргоого алынып, БУУнун Бүткүл дүйнөлүк мурастарынын обьектилеринин тизмесине киргизилген.
Бул энциклопедияны окуп жатып, силер дүйнөнүн бардык жерине саякат жасайсыңар, ошондой эле ар кайсы архитектуралык жана маданий өзгөчөлүктөрүн билесиңер.

Жаңы китептер