Маугли

Автор: Р. Киплинг. Которгон Т. Кекиликов

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек «Кутаалам», 2013, - 240 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-19 13:20:50

Бул китеп Индия элинин турмушунан алынып жазылган. Бир жашар баланы карышкыр уурдап өз үңкүрүнө алып келет. Бала он жети жашка чейин карышкырдын тарбиясында чоңоёт. Китепте баланын башынан өткөн укмуштуу окуялар жөнүндө жазылган.

Жаңы китептер