Кыргыз эл жомоктору 2

Автор: С. Шырдакова

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек «Бийиктик», 2014, 288 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-19 13:30:32

Жомоктор кыргыз элинин оозеки адабиятында орчундуу орунду ээлейт. Тээ алмуздактан бери адамдардын жакшы ой-тилектери жыргал турмуштун, тынчтыгын, адилеттүүлүк менен эр жүрөктүүлүктү даңазалап келген. Бул китепке мурда жыйнактарга чыккан жана кээ бир газета, журналдарга жарыяланган жомоктор топтоштурулду.
Жыйнак айбанттар жөнүндөгү, сыйкырдуу жана турмуштук болуп үч бөлүмдөн турат.

Жаңы китептер